Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Tuesday, 5 June 2012


Pada bulan April, Unit Linus Sk Pegagau telah mengemukakan satu cadangan kertas kerja kepada guru besar untuk mendapatkan kelulusan bagi mendapatkan pembiayaan untuk mewujudkan papan sudut Linus. Guru besar telah meluluskan permohonan tersebut dan papan sudut Linus dibina mengikut jawatankuasa kerja yang telah diwujudkan. Pembahagian tugas telah diberikan dan papan sudut i ni siap mengikut ketetapan yang dirancang. Tujuan papan sudut ini diwujudkan adalah untuk memberikan pendedahan dan maklumat berkaitan program Linus kepada murid-murid dan warga Sk Pegagau. Papan sudut ini memaparkan carta organisasi Linus Sk Pegagau, Matlamat, Misi, Visi Linus dan proses Linus dilaksanakan. Selain itu papan sudut ini juga memaparkan keputusan saringan untuk rujukan kepada semua pihak. Papan ini juga memaparkan aktiviti terkini Unit Linus di Sk Pegagau. Selain itu, papan sudut ini juga memaparkan Bahan Bantu Mengajar Mingguan yang digunakan oleh guru. Selain itu, papan sudut ini memaparkan bahan bacaan tambahan bergambar untuk santapan murid-murid pada masa terluang di sekolah. Diharap dengan wujudnya papan sudut Linus ini dapat menyalurkan sedikit sebanyak hebahan maklumat berkaitan dengan program Linus. Saringan  Khas  Tahun  3  (  5  April  2012  )
Saringan  Khas  Tahun  2  (  21  Mei  2012  )Saringan  4  Kohort  2  2012
Kaedah  Berkelompok  &  Berkumpulan
No comments:

Post a Comment