Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Saturday, 15 September 2012


Tarikh
3 September   2012  (ISNIN)
Masa
4.20-5.20 Petang
Kelas
2A
Mata Pelajaran
Bahasa  Melayu-  Literasi  ( ALIRAN LINUS  )
Unit
Membaca  Perkataam Yang  Mengandungi  Digraf ng,ny,kh,gh dan sy  serta  Konsonan  Bergabung
Tema
Flora, Fauna  dan  Persekitaran
Kemahiran
5.6  Membaca  dan  memahami  ayat  yang  mengandungi  digraf dan  konsonan  bergabung.
Aktiviti

i. Meminta seorang murid membaca petikan secara bergilir-gilir.
ii. Bersoal jawab secara lisan tentang cerita yang dibaca.
iii. Membaca kad ayat dengan bimbingan guru.
iv. Latih tubi membaca kad ayat.

Bahan/Alatan
1.      Modul Guru
2.      Kad  Imbasan
3.      Modul  Murid
4.      TV
5.      Laptop
Isi  Pelajaran
1.      Bunga
2.      Ungu
3.      Khemah
4.      Nyaman
Objektif
Diakhir pelajaran  murid  dapat  :-
1.      Membaca  dan  memahami sekurang-kurangnya  3 daripada 4  ayat  yang mengandungi  digraf  dan  konsonan bergabung  dengan  betul.
Sistem Bahasa
Kata Nama Khas

Pengisian  Ilmu
Dunia  Seni  Visual,  Muzik

Nilai  Murni
Kerjasama,  Rajin
KBT
KB-mengenal pasti, mengumpulkan dan mengelaskan, menjana idea
BCB-Bacaan
Kontekstual-menghubungkait