Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Tuesday, 5 June 2012

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran berunsurkan ICT

Unit  Linus  di  Sk  Pegagau  banyak  mengunakkan  alat-alat  ICT  yang  interaktif  untuk  menjalankan  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.  Bahan-bahan  diperolehi  daripada  perkongsian  dari  sumber  lain  dan  juga  hasilan  guru-guru  Linus  itu  sendiri.  Murid-murid  agak terhibur  dangan  kesan  audio  dan  visual  yang  dipaparkan  oleh  guru  menerusi  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.


No comments:

Post a Comment