Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Wednesday, 13 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membina dan menulis perkataan
(2.4) Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KVK+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan gabungan suku kata terbuka dan tertutup KKV+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Membina perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KKV+KV berdasarkan gambar
2. Latih tubi melengkapkan suku kata akhir.
3. Membina dan menulis frasa dan ayat yang mengandungi suku kata KKV+KV.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Pintu
2. Lembu
3. Jambu
4. Lampu
5. Baldi
6. Kunci
7. Bendi
8. Garpu
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

No comments:

Post a Comment