Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Tuesday, 12 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membaca dan memahami perkataan
(1.4) Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KVK+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami sekurang-kurangnya 5 perkataan gabungan suku kata terbuka dan tertutup KKV+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KKV+KV berdasarkan gambar
2. Latih tubi membaca kad perkataan tayangan slaid bergambar
4. Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata KKV+KV.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Pintu
2. Lembu
3. Jambu
4. Lampu
5. Baldi
6. Kunci
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran:-

Pintu

Lembu

Jambu

Lampu

Baldi

Kunci

Sayur bendi
Ini sayur bendi

Jambu manis
Jambu ini manis

No comments:

Post a Comment