Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Wednesday, 6 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Masa : 60 Minit
Bilangan Murid : 40 murid
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membina dan memahami perkataan
(1.2) Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Menyebut, mengeja, membaca dan memahami sekurang-kurangnya 5 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar.
2. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka secara individu.
3. Latihan pengukuhan kemahiran membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Kelapa
2. Kamera
3. Kerusi
4. Kereta
5. Perahu
6. Tomata
7. Menara
8. Pelita
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran:-
1. Menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar.
KELAPA

KAMERA

KERUSI

KERETA

PERAHU

TOMATO

MENARA

PELITA


2. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka secara individu.
• Kelapa
• Kamera
• Kerusi
• Kereta
• Perahu
• Tomato
• Menara
• Pelita
3. Latihan pengukuhan kemahiran membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat.
Baju kebaya
Ini baju kebaya ibu


Tomato
Ini buah tomato

-SELAMAT MEMBACA-

No comments:

Post a Comment