Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Monday, 4 July 2011

inFo BM

Asalamualaikum, bertemu lagi kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang pengajaran aliran LINUS. Sebelum itu, saya ingin berkongsi konsep yang diambil kira dalam pendekatan literasi ialah bersepadu, ansur maju, didik hibur, penggabungjalinan, pengulangan, pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan kecil, pengajaran melalui bimbingan, mengajar perkara yang belum dikuasai dan mengukuhkan perkara yang telah dikuasai. Berikut merupakan beberapa strategi pengajaran:-
• Pendekatan
• Kaedah
• Teknik
• Aktiviti
• BBM
• Penilaian
Untuk mencapai strategi pengajaran yang dirancang, guru harus:-
• Memahami kurikulum
• Menghalusi kemahiran bahasa
• Menyusun semula kemahiran
• Merangka dan merancang strategi pengajaran.
Pendekatan yang dicadangkan:-
• Berpusatkan guru
• Berpusatkan murid
• Berpusatkan bahan
• Konstruktivisme
• Induktif
• Deduktif
• Masteri
• Kontekstual
Merangsang murid dengan semua deria yang ada dalam pengajaran:-
• Penglihatan
• Pendengaran
• Kinestatik
Kaedah Mengajar Mendengar dan Bertutur:-
• Memberi arahan
• Resitation
• Pebincangan
• Soal Jawab
• Latih tubi
• Sumbang saran
Kaedah Mengajar Membaca dan Menulis:-
• Papan Hitan
• Buku kerja
• Buku teks
• Papan bulletin
• Penyelesaian masalah
• Pengambilan nota
• Pengajaran individu
• Pengajaran berprogram

No comments:

Post a Comment