Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Monday, 4 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membaca dan memahami perkataan
(1.1) Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami sekurang-kurangnya 5 perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar
2. Menyebut perkataan lain yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar.
3. Latih tubi membaca kad perkataan( slaid )
4. Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Roti
2. Dada
3. Cili
4. Susu
4. Pipi
5. Gigi
6. Mata
7. Sudu
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar dan menyebut perkataan lain yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar.

Cili

Susu

Sudu

Roti

Dada

Gigi

Mata

Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV.

Roti
Roti kaya
Ini roti kaya


Bola
Bola hoki
Ini bola hoki


Baju
Baju baharu
Ini baju baharu Nani


Paku
Paku besi
Ini paku besi

No comments:

Post a Comment