Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Saturday, 26 January 2013

RPH KVKVKV


Tarikh
28  Januari 2013  (ISNIN)
Masa
1.30-3.00 Petang
Kelas
2A
Mata Pelajaran
Bahasa  Melayu-  Literasi  ( ALIRAN LINUS  )
Unit
Membaca  dan  Menulis Perkataan Suku  Kata  Terbuka                                KV+KV, KV+KV+KV  VKV  dan Gabungan  Suku Kata Tertutup dan Terbuka  KVK+KV  dan  KVKK+KV
Tema
Persekitaran Saya
Kemahiran
2.2Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV.
Aktiviti


Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar.
ii. Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV melalui pelbagai aktiviti seperti:
 suaikan gambar dengan perkataan.
 lengkapkan suku kata.
 lengkapkan suku kata awal dan akhir.
 lengkapkan teka silang kata.
iii. Membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandung

Bahan/Alatan
Modul  Murid
Buku  Latihan
Gambar
Kad  Perkataan

Isi  Pelajaran
1.      Kereta
2.      Tomato
3.      Kerusi
4.      Rebana
5.      Jelita
Objektif
Pada akhir  pelajaran  murid  dapat:-
1.      Membina dan menulis sekurang-kurangnya  4 daripada  5  perkataan yang mengandungi  suku  kata terbuka  KV+KV+KV dengan betul dan tepat.
Sistem Bahasa
Kata Nama Khas

Pengisian  Ilmu
DuniaSeni  Visual,  Muzik

Nilai  Murni
Kerjasama,  Rajin

KBT
KB-mengenal pasti, mengumpulkan dan mengelaskan, menjana idea
BCB-Bacaan
Kontekstual-menghubungkait

No comments:

Post a Comment