Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Saturday, 26 January 2013

Kad Imbasan : Gambar (KV+KV)

Tarikh
14  Januari 2013  (ISNIN)
Masa
4.20-5.20 Petang
Kelas
2A
Mata Pelajaran
Bahasa  Melayu-  Literasi  ( ALIRAN LINUS  )
Unit
Membaca  dan  Menulis Perkataan Suku  Kata  Terbuka                                KV+KV, KV+KV+KV  VKV  dan Gabungan  Suku Kata Tertutup dan Terbuka  KVK+KV  dan  KVKK+KV
Tema
Persekitaran Saya
Kemahiran
1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV.

Aktiviti

i. Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar.
ii. Menyebut perkataan lain yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar.
iii. Mengeja dan membaca perkataan pada kad perkataan yang bergrid. Aktiviti boleh dijalankan secara individu, berpasangan atau kumpulan kecil.
iv. Latih tubi membaca kad perkataan tanpa grid.
v. Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV.

Bahan/Alatan
Modul  Murid
Buku  Latihan
Gambar
Kad  Perkataan

Isi  Pelajaran
1.      Tebu
2.      Cili
3.      Bola
4.      Roti
5.      Mata
Objektif
Pada akhir  pelajaran  murid  dapat:-
1.      Membaca  dan  memahami sekurang-kurangnya  4 daripada  5  perkataan yang mengandungi  suku  kata terbuka  KV+KV dengan betul dan tepat.
Sistem Bahasa
Kata Nama Khas

Pengisian  Ilmu
Dunia  Seni  Visual,  Muzik

Nilai  Murni
Kerjasama,  Rajin

KBT
KB-mengenal pasti, mengumpulkan dan mengelaskan, menjana idea
BCB-Bacaan
Kontekstual-menghubungkait
Tebu
 Cili

Bola
Roti

Mata

No comments:

Post a Comment