Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Monday, 11 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Masa : 60 Minit
Bilangan Murid : 40 murid
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membaca dan memahami perkataan
(1.3) Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Menyebut, mengeja, membaca dan memahami sekurang-kurangnya 5 perkataan suku kata terbuka V+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KV melalui aktiviti:-
• Pandang, eja dan baca
2. Latihan pengukuhan kemahiran membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat.
Bahan Pengajaran dan Pembelajaran:
1. Ibu
2. Api
3. Umi
4. Ubi
5. Aki
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme
Bahan Pengajaran dan Pembelajaran:-
Ibu

Api

Ubi

Aki

No comments:

Post a Comment