Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Thursday, 7 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Masa : 60 Minit
Bilangan Murid : 40 murid
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membina dan menulis perkataan
(2.2) Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar.
2. Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV iaitu lengkapkan teka silang kata dan suaikan gambar dengan perkataan.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Kelapa
2. Kamera
3. Kerusi
4. Kereta
5. Perahu
6. Tomata
7. Menara
8. Pelita
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

No comments:

Post a Comment