Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Thursday, 14 June 2012

RANCANGAN  PENGAJARAN  HARIAN
Tarikh : 11 JUN 2012 (ISNIN)
Masa :   4.20-5.20 Petang
Kelas :  2A
Mata Pelajaran  : Bahasa Melayu- Literasi ( ALIRAN LINUS )
Unit :  Membaca, menulis perkataan yang mengandungi e taling e pepet dan o.
Tema :  Alam Haiwan
Kemahiran :  3.4-Membaca dan memahami frasa yang mengandungi e taling e pepet dan o.
Aktiviti
1. Bimbing murid membaca frasa yang mengandungi e taling, e pepet dan o.
2. Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi e taling, e pepet dan o.
 3. Pengukuhan melalui aktiviti didik hibur iaitu permainan bahasa.

Bahan/Alatan : Modul Murid, Buku Latihan, Kad Perkataan, Gambar/TV/Laptop
Isi Pelajaran 1. Monyet berang 2. Penyu besar 3. Ketam perang 4. Beruang hitam 5. Sotong licin 6. Orang utan berbulu
Objektif :-
Pada akhir elajaran murid dapat:-
1. Membaca dan memahami sekurang-kurangnya 9 daripada 10 frasa yang mengandungi perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o dengan betul.
Sistem Bahasa :  Kata Nama Khas
Pengisian Ilmu  : Dunia Seni Visual, Muzik
Nilai Murni :  Kerjasama, Rajin
KBT : KB-mengenal pasti, mengumpulkan dan mengelaskan, menjana idea

No comments:

Post a Comment