Mari Belajar Bersama Cikgu Mariam..

Mari Belajar Bahasa Melayu (LINUS ) Melalui ICT

Tuesday, 5 July 2011

RPH LiNus

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu ( LINUS LITERASI )
Tahun : 2 Bestari
Masa : 60 Minit
Bilangan Murid : 40 murid
Unit : 1. Membaca dan menulis perkataan
Tema : Persekitaran saya
Kemahiran : Membina dan menulis perkataan
(2.1) Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-
1. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan betul.
Aktiviti :
1. Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berpandukan gambar.
2. Melaksanakan latihan pengukuhan melalui aktiviti suaikan gambar dengan perkataan.
3. Latihan membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV.
Bahan :
1. Gambar
2. Slaid
3. Komputer
4. Speaker
Isi Pelajaran :
1. Roti
2. Nasi
3. Cili
4. Tali
4. Buku
5. Bola
6. Topi
7. Sudu
8. Labu
9. Mata
10. Sawi
Sistem Bahasa : Kata Nama
Pengisian Kurikulum :-
Ilmu : PSV, Kajian Tempatan, Sains
Nilai :Rajin
Kemahiran Bernilai Tambah : Menganalisis, Mengenalpasti
Kecergasan Pelbagai : Kontekstual, Konstruktivisme

Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran:-
1. Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berpandukan gambar.

R O T I

N A S I

C I L I

2. Melaksanakan latihan pengukuhan melalui aktiviti suaikan gambar dengan perkataan
Tali
Buku
Bola
Topi
Sudu


Latihan membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka

Labu
Ini labu ibu

Sawi
Ini sayur sawi

No comments:

Post a Comment